Regulamin

Niniejszy regulamin w rozumieniu 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (Dz. U. z 200 r. nr 50, poz. 601 ; z późn. zmianami) i określają warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy wykonywanego w ramach przewozu okazjonalnego przez Przewoźnika Holub-Travel Transport Osobowy Gołębiewski Piotr.


Przewoźnik


1. Umowa przewozu zostaje zawarta momencie uregulowania opłaty za przewóz.

2. Potwierdzenie rezerwacji wyjazdu następuje jeden dzień przed wyjazdem, brak potwierdzenia rezerwacji jest jednoznaczny z rezygnacją z przejazdu, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń.

3. Podczas podróży jest zakazany zakaz palenia papierosów zwykłych i elektronicznych, spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających.

4. Przewoźnik ma prawo do niezrealizowania przejazdu, jeśli pasażer jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, zachowuje się w sposób uciążliwy lub zagraża bezpieczeństwu podróży. Skutkiem takiego zachowania, może być wyproszenie pasażera z pojazdu na trasie.

5. Rezerwacja przejazdu dokonuje się drogą telefoniczną/sms-ową: +48 505-031-391, +48 56/655-12-00; mailową: biuro@holub-travel.pl lub przez stronę internetową: www.holub-travel.pl

6. Przewoźnik może zlecić wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

7. Przewóz zwierząt jest dozwolony jedynie po wcześniejszym ustaleniu z Przewoźnikiem.

8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zawartości bagażu i ewentualne zatrzymanie rzeczy przez służby kontrolujące.

9. Na podstawie 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie naruszy wyżej wymienionych warunków.

10. Bilet można wykupić w jedną lub obie strony o określonym terminie powrotu. Termin powrotu musi być zgodny z rozkładem jazdy Przewoźnika.

11. Przewoźnik ma prawo wystawić fakturę VAT za niezrealizowany przejazd w przypadku jeśli Pasażer po uprzednim potwierdzeniu rezerwacji, zrezygnował z przejazdu w ostatnim momencie.

12. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną na adres Przewoźnika.

13. Obowiązkiem pasażera jest zapięcie pasów bezpieczeństwa.

14. Pasażer w momencie wejścia do busa, akceptuje regulamin i warunki organizacji przewozu firmy Holub Travel.


Pasażer


1. Osoba korzystająca z przewozu, zobowiązana jest do przestrzegania przepisów obowiązujących w transporcie osobowym oraz stosowania się do zaleceń kierowcy pojazdu.

2. Z przewozu może korzystać osoba, która posiada dokumenty niezbędne do przekraczania granicy. Dotyczy to także zwierząt posiadających ważną książeczkę szczepień i paszport oraz transporter.

3. Pasażer ma prawo do przewozu 2 szt. bagażu oraz 1 szt. bagażu podręcznego. Nadbagaż jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu z Przewoźnikiem i jest dodatkowo płatny.

4. Pasażer jest zobowiązany do terminowego stawienia się na czas przed przyjazdem kierowcy. Niestawienie się będzie skutkować odjazdem z umówionego miejsca.

5. Pasażer odpowiada za wyrządzone szkody pasażerom, kierowcy i mienia firmy.

6. Pasażer może ponieść odpowiedzialność finansową, prawną za wyrządzone wyżej wymienione straty.

7. Pasażerowi zabrania się przewozu rzeczy zakazanych i niedozwolonych.

8. Pasażer ma obowiązek przestrzegania organizacji przejazdu, nie opóźniania długości przejazdu jak i przerw podczas podróży.

9. Pasażer jest ubezpieczony na czas podróży, ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.


Bagaż


1. Przedmioty pozostawione przez pasażera w pojeździe nie są objęte odpowiedzialnością przewoźnika.

2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza miejscem bagażowym oraz za bagaże podręczne.

3. Bagaż pozostawiony przez Pasażera będzie przekazany do przechowania w siedzibie firmy.

4. Bagaż jest ubezpieczony na czas podróży, ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.

Zamów Przejazd

Wysłanie formularza oznacza zaakceptowanie Regulaminu przewozu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Holub Travel danych osobowych podanych w formularzu. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty danej usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Holub Travel z siedzibą przy ul. Kołątaja 31/7, 87-100 Toruń. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.